16 batalion saperów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZASTĘPCA DOWÓDCY

Z-ca Dowódcy/ Szef Sztabu
16 Tczewskiego Batalionu Saperów


mjr Adam BIENIEK

  mjr Adam BIENIEK ( ur. 25 maja 1975 r. w Stalowej Woli) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych  im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Swoją zawodową służbę rozpoczął w 11 Batalionie Saperów w Świętoszowie, gdzie w latach 1998 - 2001 pełnił obowiązki dowódcy plutonu. W czerwcu 2001 r. został przeniesiony do 3 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego w Nisku na stanowisko dowódcy plutonu. W latach 2002 - 2005 pełnił funkcję dowódcy plutonu w 12 Ośrodku Przechowywania Sprzętu w Nisku.
  W 2003 r. ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie szkolnego wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a w 2013 r. studia podyplomowe w zakresie konfliktów etycznych i migracji międzynarodowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od stycznia do sierpnia 2004 roku dowódca plutonu w ramach II zmiany PKW w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku.
  W latach 2005-2007 wyznaczony został na kierownika sekcji w 20 Rejonowych Warsztatach Technicznych w Lublinie. W 2007 r. objął obowiązki szefa sekcji S-1 w 3 Batalionie Ratownictwa Inżynieryjnego w Nisku.
  W latach 2008 -2018 pełnił kolejno obowiązki na stanowisku oficera i szefa Delegatury Nowa Dęba Wojskowej Komendy Transportu Lublin.
  Od czerwca 2018 r. pełni funkcję Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 16 Batalionu Saperów w Nisku.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

16 batalion saperów
Sandomierska 20
37-400 Nisko
tel. 261152669
fax. 261152590
16bsap@ron.mil.pl

    
  • BIP