16 batalion saperów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA BATALIONU

Starszy Podoficer Dowództwa Batalionu
16 Tczewskiego Batalionu Saperów

 

 st. chor. szt. Wiesław KOTLEWSKI


  st. chor. szt. Wiesław KOTLEWSKI (ur. 30 listopada 1963 r. w Tczewie. Uczęszczał do Szkoły podstawowej nr 11 w Tczewie a następnie do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Tczewie, które ukończył w czerwcu 1981 r. Służbę wojskową rozpoczął 25 września 1981 r. w Szkole Chorążych Służby Czołgowo – Samochodowej przy Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile. Tam ukończył edukację na poziomie szkoły średniej zdając maturę i zdobywając tytuł technika pojazdów samochodowych.

  Po promocji w sierpniu 1984 r. został mianowany do stopnia młodszy chorąży i wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu samochodowego w kompanii czołgów, transporterów i samochodów w Szkole Chorążych im. Rodziny Nalazków w Elblągu, gdzie służył do września 1985 r. W roku 1985 wyznaczony na stanowisko technika kompanii pontonowej w 47 batalionie saperów 16 Dywizji Zmechanizowanej, a od 1989 r. technika kompanii desantowo – przeprawowej. Następnie od października 1994 roku wyznaczony na stanowisko chorążego eksploatacji w sekcji technicznej batalionu. W kwietniu 1999 r. zostaje skierowany na stanowisko pomocnik dowódcy plutonu w PKW ONZ w Libanie.

  Po powrocie w kwietniu 2000 r. wraca na stanowisko chorążego eksploatacji, a następnie od 1 lipca 2001 r. szefa służby czołgowo – samochodowej. W roku 2002 ponownie zostaje skierowany do PKW ONZ w Libanie na stanowisko dowódca drużyny remontowej z którego wraca w kwietniu 2003 r. i obejmuje stanowisko starszego technika.

  Od marca do sierpnia 2010 r. uczestniczy w PKW KFOR w Kosowie skąd wraca na stanowisko technik pododdziału. Od sierpnia 2011 r. wyznaczony na stanowisko pomocnika dowódcy do spraw podoficerów. W roku 2012 rozpoczął studia w wydziale zamiejscowym w Nisku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie i uzyskał tytuł licencjat, a następnie w 2015 r. zaczyna studia magisterskie w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony i uzyskał tytuł magistra. Od 1 lipca 2016 r. wyznaczony na stanowisko starszego podoficera dowództwa 16 batalionu saperów, które pełni do dnia dzisiejszego.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

16 batalion saperów
Sandomierska 20
37-400 Nisko
tel. 261152669
fax. 261152590
16bsap@ron.mil.pl

    
  • BIP