16 batalion saperów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

16 Batalion Saperów w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest 16 Batalion Saperów (16 bsap) z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 20, 35-400 Nisko, reprezentowana przez Dowódcę ppłk. Grzegorza GROBLA.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w 16 bsap jest mł. chor. Marcin PYTELEWICZ tel.: 261 152 585
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych przez 16 Tczewski Batalion Saperów w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
·         dostępu do danych osobowych,
·         żądania sprostowania danych,
·         do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
·         do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec osoby odmawiającej podania danych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.


Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

16 batalion saperów
Sandomierska 20
37-400 Nisko
tel. 261152669
fax. 261152590
16bsap@ron.mil.pl

    
  • BIP