16 batalion saperów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOWÓDCA

 Dowódca

16 Tczewskiego Batalionu Saperów

ppłk Grzegorz GROBEL

   ppłk mgr inż. Grzegorz GROBEL (ur. 23 maja 1970 r. w Stalowej Woli). Uczęszczał do Publicznej Szkoły Podstawowejw Radomyślu n/Sanem, a następnie do Technikum Budowlanego w Stalowej Woli, które ukończył w  1990 roku.
   Służbę wojskową rozpoczął 24 września 1991 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski, w czerwcu 1995 roku, został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu kafarów w 12 Pułku Komunikacyjnym Ziemi Niżańskiej w Nisku, a w lutym 1998 roku na stanowisko dowódcy kompanii budowy podpór w tymże pułku.
   W latach 2001-2003 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 2003 roku do 2007 roku oficer w Terenowym Aparacie Mobilizacyjnym w 12 Ośrodku Przechowywania Sprzętu w Nisku. We wrześniu 2007 roku, został wyznaczony do pełnienia służby w Centralnej Grupie Wsparcia Współpracy Cywilno- Wojskowej w Kielcach, na stanowisku dowódca zespołu specjalistów infrastruktury cywilnej. Od maja do października 2008 roku dowodził Grupą Wsparcia CIMIC (Civil Military Cooperation) w ramach III zmiany PKW Afganistan, a po powrocie wyznaczony został do Polskiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej.
   W kwietniu 2010 roku objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Inżynierii Wojskowej w Warszawie. Od sierpnia 2013 roku do 2016 roku pełnił służbę w Oddziale Inżynierii Euro korpusu w Strasburgu (Francja), na stanowisku oficera ds. infrastruktury operacyjnej.
  Od 2016 do 2017 roku szef sekcji szkolenia w Zespole Rozminowania w Centrum  Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
  Od 07.04.2017 roku Dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

16 batalion saperów
Sandomierska 20
37-400 Nisko
tel. 261152669
fax. 261152590
16bsap@ron.mil.pl

    
  • BIP