16 batalion saperów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BARWY I SYMBOLE ROZPOZNAWCZE

 

 

Odznaka pamiątkowa 16 bsap


Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 424/MON z 27 grudnia 2005r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji 16 Tczewskiego Batalionu Saperów oraz regulamin nadawania tej odznaki.

Wzór
Odznaki Pamiątkowej 16 Tczewskiego Batalionu Saperów.


(dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska)

OPIS
Odznaki Pamiątkowej


Odznaka batalionu jest  metalowa stanowiąca dokładna replika odznaki 8 Pułku Saperów w kształcie krzyża kawalerskiego (rozety czteroramiennej). 
Na ramionach krzyża rozmieszczone są odpowiednio napisy:
- na lewym         - 16 (numer jednostki)
- na prawym         - BS ( pierwsze litery od nazwy Batalionu Saperów)
- na dolnym         - 1992 (data przyjęcia nazwy 16 batalion saperów)
 Pola pomiędzy ramionami krzyża wypełnione są stylizowanymi płomieniami z których wystają: w lewym górnym polu – łopatka saperska; w prawym dolnym polu siekierka (topór); w lewym dolnym polu – oskard; w prawym dolnym polu – kotwica.  Narzędzia te symbolizują najczęściej wykonywane przez saperów prace oraz występujące w tych wojskach specjalności.
Drugą część stanowi nałożona na krzyż tarcza herbowa, na którą z kolei nałożony jest złoty gryf pomorski, ten element odznaki nawiązuje do kształtu i historycznych barw herbu miasta Tczewa.
Cała odznaka wizualnie i tematycznie nawiązuje do odznaki 8 Pułku Saperów z Torunia, w którym 16 bsap od 1921r. stacjonował, oraz był organizacyjnie i szkoleniowo podporządkowany, którego tradycje przyjęliśmy.


Oznaka rozpoznawcza JW


Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 424/MON z 27 grudnia 2005r. zatwierdził    wzór oznaki rozpoznawczej 16 Tczewskiego Batalionu Saperów.


Wzór
Oznaki Rozpoznawczej 16 Tczewskiego Batalionu Saperów