16 batalion saperów

Dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów
ppłk Grzegorz GROBEL

Z-ca Dowódcy/ Szef Sztabu 16 Tczewskiego Batalionu Saperów
mjr Adam BIENIEK

go-up
Kontakt

16 batalion saperów
Sandomierska 20
37-400 Nisko
tel. 261152669
fax. 261152590
16bsap@ron.mil.pl

    
  • BIP