16 batalion saperów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 października 2020
Ćwiczenie taktyczno-specjalne.
W dniach 29.09-01.10.2020 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba odbyło się ćwiczenie taktyczno-specjalne sprawdzające poziom wyszkolenia kompanii dowodzenia i kompanii technicznej 16 Batalionu Saperów..

W ramach ćwiczenia na OSPWL Dęba żołnierze kompanii dowodzenia realizowali:
 - rozwinięcie, zwinięcie i przemieszczenie stanowiska dowodzenia 16bsap,
 - zabezpieczali system łączności pomiędzy SD batalionu, a podległymi pododdziałami,
- pokonywanie przeszkody wodnej przez Transportery Rozpoznania Inżynieryjnego,
- rozpoznanie przeszkody wodnej i obiektów infrastruktury drogowej.
Pododdziały kompanii technicznej zostały sprawdzone z realizacji min.:
- rozbudowy fortyfikacyjnej terenu,
- rozwinięcia punktu wydobywania i oczyszczania wody,
- rozwinięcia zmechanizowanego placu obróbki drewna.
Kluczowym celem ćwiczenia było przetransportowanie sprzętu wojskowego za pomocą pływających transporterów PTS przez przeszkodę wodną.

Jednym elementem ćwiczenia taktyczno-specjalnego po symulowanym uderzeniu BMR było wykonanie całkowitej likwidacji skażeń przy wsparciu pododdziału chemicznego.

 

Całkowita likwidacja skażeń przez jednostki(pododdziały) ma na celu obniżenie stopnia skażenia stanu osobowego, uzbrojenia, wyposażenia, środków materiałowych lub obszarów działania do możliwie najniższego poziomu, a także umożliwienia zdjęcia części lub całości indywidualnych środków ochrony oraz stworzenia warunków do prowadzenia działań z minimalnymi ograniczeniami.

generuj pdf
go-up
Kontakt

16 batalion saperów
Sandomierska 20
37-400 Nisko
tel. 261152669
fax. 261152590
16bsap@ron.mil.pl

    
  • BIP