16 batalion saperów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 sierpnia 2020
Święto Wojska Polskiego
W dniu 14 sierpnia 2020 roku na terenie kompleksu koszarowego odbył się uroczysty apel z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.

Z tej okazji po odśpiewaniu Hymnu Państwowego i podniesieniu na maszt Flagi Państwowej RP Dowódca Batalionu ppłk Grzegorz Grobel wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Wyróżnił również wszystkich tych, którzy swoją wzorową postawą bezsprzecznie przyczyniają się do kreowania właściwego wizerunku żołnierza Wojska Polskiego, budując tym samym dobre imię 16 Batalionu Saperów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Ważnym elementem w tym dniu było także, wmurowanie kapsuły czasu pod kamienny obelisk, który zostanie usytuowany na terenie JW. z okazji  Jubileuszu 75-lecia sformowania 16. Tczewskiego Batalionu Saperów oraz nadania imienia patrona płk. Franciszka Niepokólczyckiego w dniu 4 września br.

Kapsuła czasu to symbol pamięci i tradycji dla przyszłych pokoleń. Wykonana została z łuski naboju o kal. 105 mm.

W kapsule znalazły się między innymi: imienna lista kadry, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, oznaki rozpoznawcze, odznaki pamiątkowe, coiny wojskowe, banknoty i monety, opisy symboli, życiorys patrona, rys historyczny batalionu, lokalna gazeta, medal pamiątkowy 16bsap oraz pendrajw ze zdjęciami.

Dowódca Batalionu ppłk Grzegorz Grobel dokonał umieszczenia kapsuły w specjalnie przygotowanym do tego fundamencie stanowiącym podstawę kamiennego obelisku. 

generuj pdf
go-up
Kontakt

16 batalion saperów
Sandomierska 20
37-400 Nisko
tel. 261152669
fax. 261152590
16bsap@ron.mil.pl

    
  • BIP